Mail: hans.zeelenberg@gmail.com?subject=Reactie op het bouwproces

B o u w e n     i n     B a r l o

L.U.: zondag 01-08-2021 / 10.52 uur                                                                                                                                          HazeSoft-2020

De omgevingsvergunning

Nadat we diverse wijzigingen hebben doorgevoerd, werd op 16 juli 2020 bij de gemeente Aalten de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangevraagd.
Omdat wij in Barlo welstandsvrij mogen bouwen, verwachten wij weinig of geen problemen.


Enkele zaken waar wij wel rekening mee moeten houden zijn de rooilijn en de nok- en goothoogte. Dat zal voor een bungalow vast geen problemen opleveren.


Op 3 september ontvingen wij van het Team Beheer Openbare Ruimte een mail met een groot aantal bijlagen:


de omgevingsvergunning is verleend, dus we kunnen nu starten met de bouw!